Нова социална мрежа, наречена Tsu

За тези от Вас, които се интересуват от дигитален маркетинг и нови социални мрежи разгледайте новата социална мрежа Tsu:  www.tsu.co

Надявам се да ви допадне 🙂

Публикувано в Без категория. Етикети: , . Leave a Comment »

Проведе се заключителна пресконференция по проект BG051PO001-3.1.08-0027

P1040173_

На 16.12.2014 г. в 10:30 часа се проведе заключителна пресконференция по проект „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Сред основните цели на проекта са:
• повишаване качеството на предлаганата услуга;
• повишаване конкурентоспособността на Университета;
• адаптивност към съвременните пазарни изисквания;
• модернизация на управлението и технологиите в Университета;
• подобряване на обслужването и документооборота;
• оптимизиране и повишаване на контрола на всички основни и спомагателни процеси.

P1040182_

На проведената заключителна пресконференция в хотел „България“, зала „Компас“ – Бургас, бяха представени постигнатите резултати до момента. По време на пресконференцията бяха представени и очаквани резултати от внедряването на електронната система за документооборот:

• Усъвършенстване системата за управление на Университета;
• Осигуряване на услуги с по-висока добавена стойност;
• Повишаване ефективността и ефикасността на управленските процеси;
• Подобряване реализацията на образователния продукт и на продукта от научно-развойна дейност;
• Повишаване конкурентоспособността на Университета;
• Подобряване управлението на процесите и прилагане на принципа на непрекъснатото подобряване;
• Оптимизация на процеса за управление на човешките ресурси;
• Осигуряване на сигурност на информацията, чрез осигуряване на различни нива на достъп;
• Подобрява се оперативната дейност, чрез анализ на оперативните процеси;
• Намаляване на себестойността и административните разходи;
• Подобряване на качеството на работните процеси и крайната услуга.

P1040199_

С презентации на пресконференцията участваха ръководителят на проекта – доцент Братой Копринаров и представители на фирмата, разработила софтуера за електронно управление на документи. Проектът предизвика интерес у присъстващите и бяха осъществени дискусии по време на презентацията.

Семеен хотел „Звезда“, село Съдиево

Публикувано в Без категория. Leave a Comment »

прокат автомобилей Бургас

Публикувано в Без категория. Leave a Comment »

Rent a car Burgas

Rent a car Burgas http://rs3rentacar.com/

Публикувано в Без категория. Leave a Comment »

Рент а кар Бургас

рент а кар Бургас автомобили под наем в град Бургас, Слънчев бряг и Созопол http://rs3rentacar.com/

Публикувано в Без категория. Leave a Comment »

Бургаски университет представи резултати от проект на пресконференция

null

Резултатите до момента по проект BG051PO001-3.1.08-0027 „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“ бяха представени днес в зала „Компас“ на хотел „България“ в Бургас.

Пред над сто присъстващи ръководителят на проекта представи чрез MS PowerPoint презентация изпълнените дейности и постигнати цели до момента. След него експерт по проекта, доцент Магдалена Миткова, също представи своя презентация. На събитието присъстваха служители на университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас, преподаватели, докторанти и представители на медии.

Някои от изпълнените дейности по проекта са Сформиране на екип за организация и управление на проекта, Разработване на концепция за въвеждане на система за електронен документооборот и Изпълнение и техническа обезпеченост на системата за електронен документооборот.

След официалната част на пресконференцията участниците продължиха разговори с членове на екипа по проекта и свои колеги на организиран по проекта коктейл.

null

Публикувано в Без категория. Leave a Comment »